Zoals eerder gemeld, gaan er per 25 maart en 1 juni 2019 onderdelen wijzigen in het prakrijkexamen B. De benaming van Bijzondere manoeuvres, zoals ze nu genoemd worden, wijzigt in Bijzondere verrichtingen.

Veranderingen per 25 maart 2019:
– De navigatie wordt standaard bij het ‘zelfstandig route rijden’. De clusteropdracht verdwijnt en ook het rijden naar een oriëntatiepunt verdwijnt. Mocht de navigatie niet werken, dan kan men terugvallen op het geven van een clusteropdracht;
– De benaming van de Bijzondere manoeuvres wijzigt in Bijzondere verrichtingen;
– De situatiebevraging verdwijnt uit het praktijkexamen maar blijft nog wel in de Tussentijdse toets.

Veranderingen per 1 juni 2019:
– De stopopdracht verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt in rechte lijn achteruit rijden over een lengte van ongeveer 20 meter;
Achteruit rijden van een bocht.

Onder de Bijzondere verrichtingen vallen de volgende onderwerpen:
– In- en uitstappen;
– Voorbereidings-en controlehandelingen;
– In rechte lijn achteruit rijden;
– Achteruitrijden van een bocht;
– Parkeren in een haaks of schuin vak;
– Fileparkeren;
– Omkeren door te steken;
– Omkeren door een halve draai;
– Hellingproef.

Opdrachtgeving en uitvoering tijdens het examen
De kandidaat krijgt in een straat of op een parkeerterrein een precieze opdracht voor een bijzondere verrichting. Bijvoorbeeld: “In deze straat ga je de auto omkeren door te steken.” Vervolgens kiest de kandidaat zelf een plaats waar hij deze verrichting uitvoert.