Bumperkleven, het gevaarlijk dicht op de bumper van een voorligger rijden, is een hardnekkig probleem op de Nederlandse wegen. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt! Uit recent onderzoek van Allianz Direct blijkt, dat bumperkleven in 2023 bovenaan de lijst stond van grootste verkeersergernissen. Dit fenomeen is niet nieuw; ook in 2019 werd bumperkleven door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) al aangewezen als de meest irritante verkeersgedraging.

De risico’s en gevolgen van bumperkleven
Bumperkleven is niet alleen irritant, maar ook gevaarlijk. Tijdens mijn rijlessen maak ik regelmatig mee, dat medeweggebruikers gaan toeteren, als een leerling wat meer tijd nodig heeft om weg te rijden bij groen licht. Maar ook als ze treuzelen bij het invoegen, of van rijstrook wisselen op de snelweg. Het lijkt net, of ze opeens vergeten zijn hoe het voor henzelf is geweest, toen ze nog rijlessen hadden. Er is weinig geduld, laat staan begrip. Geloof het of niet: een enkele bestuurder draait bij een verkeerslicht wel eens het raampje open en zegt dat ik als rijinstructeur betere instructies moet geven 😵‍💫

Medeweggebruikers die gaan toeteren, met groot licht seinen, of bumperkleven, is aan de orde van de dag. Het zorgt voor levensgevaarlijke situaties bij mijn leerlingen. Ze voelen zich onder druk gezet of raken zelfs in paniek en zijn bang om af te remmen, of om terug te schakelen bij een bocht. De kans dat ze met een te hoge snelheid de bocht om gaan, is reëel aanwezig, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Ook voor weggebruikers die al langer hun rijbewijs hebben, of voor de bumperklever zelf, is dit gedrag niet zonder gevaar! Het vermindert namelijk de reactietijd van de bumperklever bij plotseling remmen door de voorligger, wat de kans op ongevallen verhoogt. Daarnaast kan het leiden tot stress en agressie bij andere bestuurders, wat de situatie op de weg alleen maar gevaarlijker maakt.

Oorzaken van bumperkleven
Volgens de SWOV wordt agressief rijgedrag, waaronder bumperkleven, vaak veroorzaakt door irritatie over het gedrag van andere weggebruikers en frustrerende verkeerssituaties. Deze irritaties kunnen escaleren en leiden tot risicovol gedrag, waardoor een kettingreactie van gevaarlijke situaties ontstaat.

H2: Wat kunnen we doen tegen bumperkleven?
Het aanpakken van bumperkleven vraagt om een combinatie van handhaving, voorlichting en technologie. Meer verkeerscontroles en strengere boetes kunnen een afschrikkend effect hebben. Voorlichtingscampagnes die de gevaren van bumperkleven benadrukken en bestuurders aanmoedigen om veilige afstanden te bewaren, zijn eveneens belangrijk. Daarnaast kunnen moderne technologieën zoals adaptieve cruise control (ACC), die automatisch de afstand tot de voorligger regelt, helpen om het probleem van bumperkleven te verminderen.

Conclusie
Hoewel bumperkleven al jaren een grote ergernis is in het verkeer, zijn er effectieve maatregelen mogelijk om deze gevaarlijke gewoonte terug te dringen. Door een combinatie van strengere handhaving, educatie en geavanceerde technologie kunnen we samen werken aan een veiliger en prettiger wegennet. Al ben ikzelf van mening, dat er ook een taak ligt bij de opvoeding en aandacht voor normen en waarden.

Laten we niet vergeten: veilig rijden begint bij onszelf!