Vanaf 25 maart 2019 en 1 juni 2019 gaat het praktijkexamen B op meerdere punten veranderen.

  1. Navigatiesysteem wordt standaard bij het zelfstandig routerijden vanaf 25 maart 2019. Clusteropdracht en oriëntatiepunt rijden, vervallen. De clusteropdracht kan wel weer ingezet worden bij uitval van de navigatie.
  2. Bijzondere manoeuvres. De ‘stopopdracht’ verdwijnt en maakt plaats voor het recht achteruit rijden. De opdrachten worden ook preciezer. De examenkandidaat krijgt dan te horen dat hij moet file parkeren of achteruit in een vak moet parkeren. Tot de overige bijzondere verrichtingen behoren de bocht achteruit rijden, omkeren door te steken, omkeren door een halve draai en de hellingproef. Wel moet de kandidaat nog zelf een plek zoeken om dit uit te voeren. En geldt nog steeds dat er twee goed moeten zijn. Deze verandering gaat per 1 juni 2019 in. Op de website van Verkeersschool De Vries staan alle bijzondere manoeuvres met naam en uitleg vermeld.
  3. Situatiebevraging. Deze wordt uit het praktijkexamen gehaald maar blijft wel in de Tussentijdsetoets zitten. De bevraging is uit het praktijkexamen gehaald omdat het de leerling uit zijn ritme zou halen, aldus het CBR.

Deze veranderingen hebben te maken met het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar de focus komt te liggen op het omlaag brengen van het aantal verkeersslachtoffers.

Op 19 februari 2019 is er een informatieavond van het CBR voor rijscholen om ze bij te praten over het nieuwe examen. Uiteraard is Verkeersschool De Vries ook aanwezig op deze informatieavond. Als er ontwikkelingen zijn, zullen wij u daar van op de hoogte brengen via onze website.