Vooruit parkeren in een haaks of schuin parkeervak (rechts)

* Voordat je gaat parkeren, eerst kijken of het wel kan(ruimte) en mag (verkeersborden);
* Daarna stoppen aan de rechterzijde van de rijbaan. Dus kijken binnenspiegel-rechterbuitenspiegel-over je rechterschouder en dan je knipperlicht naar rechts aan doen en stoppen;
* Stop drie vakken voor het in te sturen vak;
* Schakel in de 1e versnelling. Kijk in je binnenspiegel-naar voren-linkerbuitenspiegel-linkerschouder-rechterbuitenspiegel-en rechterschouder;
* Vervolgens rijdt je met slippende koppeling (stapvoets);
* Kijk vervolgens naar voren-binnenspiegel-linkerbuitenspiegel en linkerschouder, dit doe je om te controleren of je naar de linkerzijde van de rijbaan kunt rijden (zie fig 1);
* Als je rechterbuitenspiegel t.h.v. de eerste lijn van het vak waar je in wilt parkeren is, stuur je vlot naar rechts;
* Ondertussen blijf je om je heen kijken omdat je het overige verkeer voorrang moet verlenen;
* Als je het vak in rijdt en neus van de auto recht in het vak staat, dan draai je 1 ½ slag terug naar links;
* Als de auto geheel in het vak staat, stop je en ben je klaar met de verrichting.

Denk bij het weer wegrijden aan het overige verkeer. Voordat je goed zicht hebt, moet eerst de achterkant van je auto uit het vak zijn.

Figuur 1   Vooruit parkeren in een haaks of schuin parkeervak (rechts)